بندگی

دیریست در پس امواج زندگی
چیزی نمانده از عطش و شور ماندنم

در این سرای بی ثمر عشق و بندگی
ذهن بشر گرفته فقط این ،نهاده ام

جز یاد و خاطرش نرود در خیال من
جز  ذات اقدسش نشود یار و یاورم


دل نوشته

/ 3 نظر / 50 بازدید
علیرضا

فرق است بین پیرمرد خرابات بندگی با دختری ، چو ماه ! در آغاز زندگی

شهریار

جواني شمع ره کردم که جويم زندگاني را/نجستم زندگاني را و گم کردم جواني را ................. کنون با بار پيري آرزومندم که برگردم/به دنبال جواني کوره راه زندگاني را .............به ياد يار ديرين کاروان گم‌کرده رامانم/که شب در خواب بيند همرهان کارواني را .........................بهاري بود و ما را هم شبابي و شکر خوابي/چه غفلت داشتيم اي گل شبيخون جواني را

عمو رضا

سلام آغاز زندگی هر لحظه ای است که حقیقتا" اراده کنی . شعر حافظ را فراموش مکن که می گوید : بیا تا گل بر افشانیم و طرحی نو در اندازیم ... هر لحظه می توان طرحی نو در انداخت به شرط این که دچار روزمرًگی نشد !