ظهور عشق

ما معتقدیم عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد

سوگند به هر چهارده آیه نور

سوگند به زخمهای سرشار غرور

آخر، شب سرد ما سحر می گردد

مهدی به میان شیعه بر می گردد

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
مجتبي صديقيان كاشي MSK

» بنام خدا ، بياد خدا و براي خدا [گل] سلام ؛ «آخر شب سرد ما سحر می گردد...» شايد اشاره به اين آيه شريفه داشت: (( إن موعدهم الصبح ، أليس الصبح بقريب ؟!)) (( بى‏گمان وعده‏ گاه آنان صبح است مگر صبح نزديك نيست ؟! )) به اميد صبح مي نشينيم؛ كه سپيده صبح خواهد دميد إنشالله... بامهر مجتبي